09153380648

نوشته هایی با برچسب "قضاوت"

علت قضاوت کردن

اکثر ما دائما در حال قضاوت کردن و ایراد گرفتن هستیم. به راحتی روی هر چیزی و هر شخصی عیب و ایرادی میذاریم. خیلی راحت در مورد هر چیزی و هر شخصی نظر میدیم و قضاوت می کنیم. مثلا: لباس اون خانم خیلی زشته ریش های اون آقا چقدر...