09153380648

نوشته هایی با برچسب "تغییر"

چهل قانون عشق- قسمت اول

در این مقاله با من همراه باشید با چهل قانون عشق که شمس تبریزی اون ها رو به زیبایی بیان کرده و البته مختصری توضیحات من برای روشن تر شدن مطالب البته در دو قسمت و هر قسمت بیست قانون     قانون اول: خالقمان را همانطور...