09153380648

نوشته هایی با برچسب "اعتماد به نفس"

رموز اعتماد به نفس

اعتماد به نفس یعنی، اعتماد به اینکه کاری که میخوام رو انجام بدم، حالا یا درست یا غلط، و به نوعی نترسیدن از اشتباه کردن. داشتن اعتماد به نفس در پیشرفت و موفقیت تاثیر خیلی زیادی داره.     مردم عادی برای چیزی که...