09153380648

نوشته هایی با برچسب "آرامش"

خوشبختی به دنبال تغییر

  خوشبختی از نظر هرکسی متفاوته یکی میگه خوشبختی برای من یعنی داشتن عشق واقعی یکی میگه خوشبختی فقط و فقط داشتن پوله یکی میگه خوشبختی یعنی اینکه سالم باشی یکی میگه خانواده خوب داشته باشی یکی میگه بچه دار شدن یکی میگه...