09153380648

آرشیو "پرسشنامه ها"

پرسشنامه شفقت ورزی نف

پرسشنامه شفقت­ ورزی به خود توسط نف در سال 2003 ساخته شده است. این مقیاس دارای 26 سوال است.   به این صورت هر سوال را نمره گذاری کنید: کاملا موافقم= 1       موافقم= 2         نظری ندارم= 3         مخالفم= 4       کاملا مخالفم=...

پرسشنامه سنجش« بخشش» در خانواده – پولارد و همکاران (FFS) Family Forgiveness Scale

این مقیاس به منظور اندازه‌گیری «میزان گذشت و بخشش» در خانواده‌ها بر اساس گزارش یکی از اعضاء خانواده تدوین شده است. هر فردی یا خانواده‌ای بی‌نظیر و متفاوت با فرد یا خانواده دیگر است. بنابراین هیچگونه پاسخ درست یا نادرست...

پرسشنامه سبک های مقابله با استرس

پرسشنامه سبک های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن (1985) يك پرسشنامه 66 سوالی است كه توسط لازاروس و فولكمن (1985) و بر اساس يك نظريه شناختي-پديدارشناختي درباره تنيدگي، برآورد و مقابله ساخته شده است، و به سنجش افكار و اعمالي كه...

پرسشنامه طرحواره های یانگ

  طرحواره ها الگوهای خود ویرانگر تفکر، احساس و رفتار هستند که از دوران کودکی ریشه گرفته اند و در طول زندگی تکرار می شوند. طرحواره ها باعث می شوند ما نتیجه گیری های خاصی از اتفاقات اطراف و احساسات درون خودمان داشته باشیم....

پرسشنامه خود متمایزسازی

تمایزیافتگی یعنی فرد بتواند بین کارکردهای عقلی و احساسی خود با صمیمیت و خودمختاری تعادل برقرار کند. افراد تمایزیافته تواناییتفکیک میان عقل و احساس را دارند. بوئن معتقد است که افراد همسری  را برمی گزینند که سطح تفکیک...

پرسشنامه سرسختی روانشناختی

پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا   سرسختی یعنی مجموعه ای از بازخوردها و مهارت هایی که شجاعت رویارویی با موقعیت های تنش آور زندگی را به وجود می آورند. یعنی اینکه شما وقتی با یک موقعیت تنش آور و سخت در زندگیتون رو به رو...

آزمون وضعیت زناشویی

«پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک – راست (GRIMS)»   این پرسشنامه توسط راست و همکاران (1998) ساخته شده است و برای ارزیابی کیفیت ارتباط زناشویی به کار برده می شود. پرسشنامه گریمس دارای 28 عبارت است که در مقابل هر جمله 4 گزینه...