09153380648

بایگانی نویسنده "

عشق

عشق از معدود ارزش های غایی است که انسان ها به خاطر آن می میرند و می کشند. عشق با زندگی انسان گره خورده است و عمده ترین نیاز انسان است اما، معمولاً این نیاز به قدر کافی ارضا نمی شود و عجیب نیست که بخش عمده ای از تلاش های افراد...

معنایابی برای رهایی از پوچی

شکى نیست که بعضى از انسان ها, که شاید تعدادشان اندک نباشد, در برهه اى از زندگى شان احساس پوچى و بى معنایى مى کنند. اما در این میان کسانى هم پیدا مى شوند که دست کم به لحاظ نظرى و در مقام اندیشه به پوچى مطلق یا به تعبیرى (پوچى...

زندگی پس از طلاق

طلاق یک حقیقت در زندگی مدرن و نتیجه عدم حل مسائل زناشویی است. طلاق به عنوان یکی از حوادث ناگوار در زندگی فردی، بیشترین استرس را به فرد تحمیل می کند. تا حدی که برخی متخصصین و محققین مانند ونگ و آماتو آن را بزرگترین استرسی می...

پرسشنامه شفقت ورزی نف

پرسشنامه شفقت­ ورزی به خود توسط نف در سال 2003 ساخته شده است. این مقیاس دارای 26 سوال است.   به این صورت هر سوال را نمره گذاری کنید: کاملا موافقم= 1       موافقم= 2         نظری ندارم= 3         مخالفم= 4       کاملا مخالفم=...

شفقت به خود و دیگران

شفقت یعنی توجه به رنج خود و دیگران .شفقت حساسيت به تجربه رنج را شامل می شود و با تمایل قوی برای تسکين آن همراه است.   نف (2003) شفقت به خود را اینگونه تعریف می کند «گشوده بودن و همراه شدن با رنج های خود، تجربۀ حس مراقبت و...

طلاق

یکی از مهمترین پدیده هاي اجتماعی که تقریباً اغلب جوامع با آن مواجه هستند، واقعیتی است اجتماعی به نام طلاق، یا جدایی زوجین. کمتر کسی است که از اول ازدواج کند براي اینکه بعدها طلاق بگیرد. تقریباً اغلب افراد وقتی ازدواج می...

پنج نیاز اساسی انسان ها در قالب ازدواج

همه ی انسان ها برای ارضای پنج نیاز اساسی که در ژن های ما ریشه دارد، تلاش می کنند. این پنج نیاز عبارتند از: 1- نیاز به بقا 2- نیاز به عشق و احساس تعلق 3- نیاز به قدرت و پیشرفت 4- نیاز به آزادی 5- نیاز به تفریح     ازدواج...

ازدواج بدون شکست

با همسرتان همان طور رفتار کنید که با بهترین دوستتان رفتار می کنید.   دکتر گلاسر در کتاب ازدواج بدون شکست به نقل از زوجی که از مراجعینش بودند اینطور می نویسد: ما در عرض بیست و شش سال گذشته حداقل پنج نوع رابطه مختلف با...

پرسشنامه سنجش« بخشش» در خانواده – پولارد و همکاران (FFS) Family Forgiveness Scale

این مقیاس به منظور اندازه‌گیری «میزان گذشت و بخشش» در خانواده‌ها بر اساس گزارش یکی از اعضاء خانواده تدوین شده است. هر فردی یا خانواده‌ای بی‌نظیر و متفاوت با فرد یا خانواده دیگر است. بنابراین هیچگونه پاسخ درست یا نادرست...

پرسشنامه سبک های مقابله با استرس

پرسشنامه سبک های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن (1985) يك پرسشنامه 66 سوالی است كه توسط لازاروس و فولكمن (1985) و بر اساس يك نظريه شناختي-پديدارشناختي درباره تنيدگي، برآورد و مقابله ساخته شده است، و به سنجش افكار و اعمالي كه...