۴ شوالیه مرگ روابط عاطفی

چهار پیش بینی کننده قوی برای مرگ روابط عاطفی وجود دارد که گاتمن آن ها را ۴ شوالیه نامیده است.

 

اولین شوالیه انتقاد کردن است
 اگر همسران مدام با حالتی انتقاد آمیز شکایت کنند و همسرشان را به دلیل ضعف هایش سرزنش کنند، چنین رابطه ای به تدریج نابود می شود. جمله هایی چون «تو هیچ وقت ظرف­ها را نمی شویی» یا «تو خیلی خودخواهی» فقط سبب ایجاد خشم می شوند و حس همکاری یا توجه را برنمی انگیزند.

 

 

دومین شوالیه اهانت کردن است
 این شوالیه زوج ها را به سرعت به سمت پرتگاه سوق می دهد. رفتار زوج هایی که متکبرانه به دیگری توهین می کنند و با مسخره کردن، دهان کجی یا چرخاندن چشم ها، انتقادهایشان را بیان می کنند، بر حس خودبزرگ بینی و انزجار آنها دلالت دارد. این افراد ممکن است همسرانشان را نیز به سخره بگیرند یا سخنان طعنه آمیزی بیان کنند، مانند: «آخی انگشتت درد گرفت؟ کوچولوی بیچاره»، «حدس می زنم که دوباره برای نشستن ظرف ها بهانه بیاوری». وقتی زوج ها به یکدیگر توهین می کنند، نه تنها نشاط رابطه را از بین می برند، بلکه سیستم دفاعی شنونده را نیز تضعیف می کنند. از تعداد دفعاتی که یک نفر در مشاجره ای پانزده دقیقه ای، سخنان اهانت آمیز می شنود، می توان تعداد بیماری های عفونی او را در سال های آینده پیش بینی کرد. اهانت کردن به سرعت رابطه عاطفی را نابود می کند.

 

 

سومین شوالیه حالت دفاعی گرفتن است
زوج هایی که با استفاده از سومین شوالیه، یعنی حالت دفاعی گرفتن دفعاتی گرفتن به یکدیگر پاسخ می دهند، با بی دقتی به سمت افول رابطه پیش می روند. حالت دفاعی گرفتن با انتقاد و اهانت در یک راستاست، چرا که فقط تعداد معدودی از زوج ها می توانند، بدون آن که از خودشان دفاع کنند، در مقابل تحقیر مقاومت کنند. زوج ها در حالت دفاعی نقش قربانی را باز می کنند؛ مثلا می گویند: «من همیشه ظرف ها را می شویم، تو چرا این قدر بدجنسی؟» یا حالت حمله متقابل می گیرند؛ مثلا «ببین کی داره چی میگه؛ آخرین باری که قبض ها را پرداخت کردی کی بود؟» اینها سرسخت ترین عادت های ارتباطی اند که باید ریشه کن شوند.

 

 چهارمین شوالیه کارشکنی است
 گاتمن و لونسون دریافتند زمانی که زوج ها در طول مشاجره به لحاظ فیزیولوژیک برانگیخته شوند و ضربان قلبشان به بیش از صد ضربه در دقیقه برسد، اغلب سکوت می کنند و نگاهشان را بر می گردانند؛ به این ترتیب در برقراری ارتباط با همسرانشان مانعی ایجاد می کنند و در واقع به دیوار سنگی نفوذناپذيری تبدیل می شوند. این به دیوارخوردن ها برای روابط خیلی بد است.

 

گاتمن معتقد است این چهار شوالیه خبرهای بدی را برای هر رابطه ای به همراه دارند. در حقیقت، زوج هایی که از دست این چهار رفتار به ستوه آمده اند، به طور متوسط ۶-۵ سال بعد از ازدواج از یکدیگر جدا می شوند. از طرف دیگر، ما دریافتیم که تقریبا همه افراد (حتی خود ما) گه گاهی آنها را به کار می بریم. اما تفاوت بین زوج های خوشبختی که در برقراری رابطه عاطفی موفقند و زوج های شوربختی که روابطی ناکام دارند در به کارگیری اصطلاحات است. آنان روابط عاطفی ثمربخش یا مشاجره ها و رویدادهای تأسف بار گذشته را زیر فرش پنهان نمی کنند، طوری که انگار این اتفاقات هرگز رخ نداده اند. در عوض، به آن اتفاقات رجوع می کنند، در موردشان صحبت و برای درکشان می کوشند.

 

ψمهناز نیکو- روانشناس

سوال خود را مطرح کنید :


پاسخی بگذارید