پرسشنامه سنجش« بخشش» در خانواده – پولارد و همکاران (FFS) Family Forgiveness Scale

این مقیاس به منظور اندازه‌گیری «میزان گذشت و بخشش» در خانواده‌ها بر اساس گزارش یکی از اعضاء خانواده تدوین شده است. هر فردی یا خانواده‌ای بی‌نظیر و متفاوت با فرد یا خانواده دیگر است. بنابراین هیچگونه پاسخ درست یا نادرست وجود ندارد. لطفاً تا آنجا که می‌توانید به جملات با صداقت پاسخ دهید و اطمینان پیدا کنید به تمام جملات پاسخ داده‌اید.

 

بخش اول: جملات مربوط به خانواده اصلی
بخش اول جمله‌های این مقیاس مربوط به خانواده‌ای است که شما در آن بزرگ شده‌اید (خانواده اصلی).
الف= تقریبا همیشه همینطور بود  ۴                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود  ۳
ج= به ندرت همینطور بود  ۲                                         د= ابدا اینطور نبود  ۱
راجع به جمله‌ها آنطور که برای شما و خانواده‌تان اتفاق افتاده‌اند فکر کنید. آنگاه در پاسخنامه گزینه مورد نظر را با علامت (×) مشخص کنید.

 

۱- ما در خانواده تشویق می‌شدیم که در ابراز احساساتمان صادق باشیم.
۲- ما در خانواده تشویق می‌شدیم که خود را به جای آن عضوی از خانواده بگذاریم که او را آزرده‌ایم و مجسم کنیم که چه احساسی دارد؟
۳- اعضای خانواده ما هیچگاه باهم صمیمی نبودند و به یکدیگر فرصت دوباره نمی‌دادند.
 ۴- در خانواده‌ام عذرخواهی در حد حرف بود نه عمل.
۵- وقتی عضوی از خانواده‌ام عذرخواهی مرا می‌پذیرفت، کمتر احساس تقصیر می ‌کردم.
۶- اعضاء خانواده من لجوج و یکدنده هستند.
۷- ما در خانواده تشویق می‌شدیم که موقع جر و بحث، شان یکدیگر را رعایت کنیم.
۸- در خانواده من قبول اینکه ما هم ممکن است صدمه‌ای به دیگری زده باشیم، امر پسندیده‌ای بود.
۹- در خانواده من قبول اینکه ما هم ممکن است دیگران را ناراحت کرده باشیم بیشتر پسندیده بود تا انکار آن.
۱۰- اگرچه در خانواده از خطای همدیگر گذشت می‌کردیم، اما هیچگاه فراموشمان نمی‌شد.
۱۱- اگر احساس می‌کردم در حق عضوی از خانواده‌ام قصور و خطایی مرتکب شده‌ام، آن را می‌پذیرفتم.
۱۲- در خانواده من برای اعضاء خانواده برنده شدن مهمتر از همراهی با همدیگر بوده است.
۱۳- وقتی عضوی از خانواده‌ام از کسی می‌رنجید، با او سرشاخ می‌شد.
۱۴- ما در خانواده معتقد بودیم که بازهم می‌توان به یکدیگر فرصت داد.
۱۵- در خانواده‌ام، جملگی معتقد بودیم هنگامی که خطایی سر می‌زند دیگر قابل جبران نیست.
۱۶- در خانواده من قبول اشتباه از سوی هیچ کس پذیرفته نبود.
۱۷- اگر برای من ناراحتی پیش می‌آمد، کسی از اعضاء خانواده‌ام اهمیت نمی‌داد.
۱۸- در خانواده‌ام، تشویق می‌شدیم وقتی باعث ناراحتی دیگران می‌شدیم خود را مسئول بدانیم.
۱۹- در خانواده من عذر خواهی از طریق جبران کردن انجام می‌شد.
۲۰- در خانواده من وقتی از خطای کسی صرف‌نظر می‌شد احساس خوبی پیدا می‌کردیم.

 

بخش دوم: جملات مربوط به خانواده هسته‌ای ( نسل دوم /  زوجین )
قسمت دوم این مقیاس حاوی جملاتی است که مربوط به مهمترین رابطه فعلی شما با همسن و سالان می‌باشد. این رابطه می‌تواند شامل همسر، شریک زندگی یا حتی همسری که اخیرا از وی طلاق گرفته‌اید، یا از دست داده‌اید باشد. این رابطه شامل پدر و مادر و خواهر و برادرهای شما نمی‌شود.
الف= تقریبا همیشه همینطور بود  ۴                                  ب= اغلب اوقات همینطور بود  ۳
ج= به ندرت همینطور بود  ۲                                                        د= ابدا اینطور نبود  ۱
لطفاً هر یک از عبارات را بخوانید و آن را با وضع خود و این رابطه مطابقت دهید و در پاسخنامه گزینه‌ای که مناسب‌تر از بقیه تشخیص می‌دهید، علامت بگذارید.

 

۲۱- اطمینان دارم احساسهایی که به همسرم ابراز می‌کنم احساسهای واقعی‌ام هستند.
۲۲- به عقیده ما مهم است که بفهمیم چه موقع احساسات یکدیگر را جریحه‌دار کرده‌ایم.
۲۳- به نظر ما، عشق ( علاقه ) بدان معناست که مطلقا یکدیگر را وادار به عذرخواهی نکنیم.
۲۴- برایم سخت است که معذرت خواهی همسرم را بپذیرم.
۲۵- من مطمئن هستم که وی عذرخواهی مرا می‌پذیرد و از خطای من صرف نظر می‌کند.
۲۶- بیشتر وقتها ما از رک‌گویی باهم اکراه داریم چون نمی‌خواهیم احساسات یکدیگر را جریحه‌دار کنیم.
۲۷- وقتی همسرم مرا می‌رنجاند ، اصلا احساسات مرا درک نمی‌کند.
۲۸- به نظرم وقتی احساسات همسرم را جریحه‌دار می‌کنم باید از وی عذرخواهی کنم.
۲۹- ما مایلیم که خودمان مشکلاتمان را حل و فصل کنیم.
۳۰- احساس می‌کنم عذرخواهی کردن من همیشه کار را خرابتر می‌کند.
۳۱- معمولا می‌فهمم چه موقع احساسات همسرم را جریحه‌دار کرده‌ام.
۳۲- فکر نمی‌کنم او واقعا بتواند درد و رنجی که برای دیگران به‌بار می‌آورد، درک کند.
۳۳- به نظرم قبول خطا نشانه ضعف است.
۳۴- پس از پشت سر گذاشتن حوادث دردناکی که داشته‌ایم احساس می‌کنم به او نزدیکتر شده‌ام.
۳۵- با وجود اینکه ناملایمات و بی‌اعتمادی به یکدیگر را پشت سر گذاشته‌ایم، اما هنوز هم فشارها و ناراحتی ادامه دارد.
۳۶- وقتی همسرم احساساتم را جریحه‌دار می‌کند، سعی می‌کنم که با وی رویاروی نشوم.
۳۷- به عقیده ما پشت سر گذاشتن ناملایمات و ناراحتی‌ها ما را به یکدیگر نزدیکتر کرده است.
۳۸- وقتی یکدیگر را می‌رنجانیم، عذرخواهی می‌کنیم.
۳۹- بدی‌هایی که او در حق من روا داشته است، فراموشم نمی‌شود.
۴۰- مطمئن هستم که او بعد از عذرخواهی‌ام، مرا می‌بخشد.

 

حال نمرات را با هم جمع بزنید، کسب نمره بالا در این آزمون نشان دهنده میزان بخشش بالا است.

 

ψ مهناز نیکو – روانشناس

سوال خود را مطرح کنید :


پاسخی بگذارید