زندگی من، ما

زندگی من، ما
زندگی برای هر فرد فقط یكبار اتفاق می افته و وقتی زمان مرگ برسه دیگه هیچ چیز قادر نیست جلوی اونو بگیره.
اما اینكه در زمان مرگ آرزوی زندگی دوباره یا درخواست فرصت مجدد داشته باشیم یا نه بستگی به چطور زندگی كردن ما داره.

 

 

 • چقدر و چطور زندگی كردیم؟
 • چه كارهایی انجام دادیم یا چه كارهایی كه باید رو انجام ندادیم.
 • برای خودمون چه كار كردیم برای دیگران چطور؟
 • چه حرف هایی كه لازم بود رو زدیم و چه حرف هایی كه نباید رو به زبون آوردیم؟
 • چه دل هایی كه شكستیم و چه دل هایی را به دست آوردیم؟
 • چه قضاوت ها و پیش داوری هایی كه نباید رو كردیم؟
 • به جای چه كسایی تصمیم گرفتیم؟
 • بدون راه رفتن با كفش دیگران در مورد راه رفتنش حرف زدیم و نظر دادیم؟
 • چه پنهان كاری هایی كردیم كه میتونست روی زندگی یه نفر تاثیر بذاره؟
 • یك كلاغ چهل كلاغ كردنا؟
 • كار و حرفی كه میدونستیم اشتباهه رو به كرسی نشوندیم؟
 • چیزی كه نباید و باید رو نادیده گرفتیم؟
 • چه رازهایی كه از دیگران میدونستیم و ازش سوء استفاده كردیم؟
 • چه درد و دل هایی كه كوبوندیم تو سر كسی كه با ما درد و دل كرده؟
 • چه اعتمادهایی كه از بین بردیم؟

 

در پاسخ به موارد مطرح شده با خودتون صادق باشید.

 

ψ مهناز نیكو- روانشناس

 

سوال خود را مطرح کنید :


پاسخی بگذارید