خانه روابط سالم

خانه روابط سالم توسط گاتمن معرفی شد. این خانه دارای هفت طبقه است و دو ستون دارد که از این طبقات حمایت می کند.

 

 

طبقه اول: ساخت نقشه عشق
این طبقه به اهمیت شناخت کافی زوج ها از دنیای روانشناختی یکدیگر اشاره دارد. دنیای درونی هر یک از زوج ها متشکل از نیازها، معیارها، تجربه های گذشته، اولویت ها، نگرانی ها و … است. همچنان که زوج ها رشد می کنند، نقشه عشقشان نیز تغییر می کند.
این رو یادتون باشه که زوج هایی که رابطه عاطفی خوبی دارند، برای به روز نگه داشتن نقشه عشق، از یکدیگر سوال می کنند.

 

طبقه دوم: به اشتراک گذاشتن محبت و تحسین
این طبقه با ایجاد فرهنگ قدردانی، دارایی حساب بانکی عاطفی زوج ها را تامین می کند. مهمترین نکته در این طبقه این است که زوج ها نه تنها عشق و قدردانی را احساس می کنند، بلکه آن را به زبان می آورند.

 

طبقه سوم: به جای دوری کردن به یکدیگر نزدیک شوید
در این طبقه زوج ها برای برقراری ارتباط و جلب توجه یکدیگر تلاش می کنند. آن هایی که روابط عاطفی خوبی دارند، به جای آنکه روی برگردانند یا مخالفت کنند از بیشتر تلاش های همسرانشان برای برقراری ارتباط استقبال می کنند.
این سه طبقه از خانه روابط سالم، نشان می دهد که زوج ها چه مقدار از رابطه عاطفی، صمیمیت و اشتیاق را حفظ می کنند. طبقه چهارم از استحکام رابطه حاصل از این سه طبقه به علاوه طبقه پنجم ساخته می شود.

 

طبقه چهارم: دیدگاه مثبت
مثبت نگری به احساسی مشترک میان زوج ها اشاره دارد که در آن پاسخ های مثبت هر یک از دو طرف بر پاسخ های منفی اش نسبت به رفتار گاه و بی گاه بد دیگری غلبه دارد. شوهر با بدخلقی از خواب بیدار می شود همسری که دیدگاهی مثبت دارد به راحتی متوجه می شود که شوهرش دیشب خوب نخوابیده است. در حالی که اگر دیدگاهی منفی داشته باشد، شوهرش را بی عاطفه می داند. قدرت نسبی رابطه صمیمانه زوج ها دیدگاه مثبت یا منفیشان را تعیین می کند؛ به علاوه مشخص می کند که تا چه حد می توانند تعارضشان را مدیریت کنند. این طبقه به تنهایی کارکردی ندارد، بلکه متأثر از تغییرات دیگر طبقات خانه روابط سالم است. رابطه دوستانه مستحکم و مهارت های مدیریت تعارض به ایجاد دیدگاه مثبت کمک می کنند.

 

دو طبقه بعدی خانه روابط سالم بر پایه مدیریت خوب تعارض بنا می شود.

 

طبقه پنجم: مدیریت تعارض
 در این طبقه شش مهارت قرار دارد.
 اولین مهارت چگونگی بیان شکایت است. شکایت کردن با لحنی آرام، کارآمدتر از انتقاد و اهانت کردن است. در ابتدا، زوج به جای اینکه به مشخصه های منفی همسرش اشاره کند، به آرامی احساسش را توصیف می کند. شروع آرام معمولا با این جمله آغاز می شود: «من احساس می کنم…»، «من بابت قبض های پرداخت نشده نگرانم!» نه با جمله ای شبیه به این: «تو خیلی… (تنبل، مسئولیت گریز و…) هستی.
 دومین مهارت این است که آیا زوج ها از تلاش هایی که برای مصالحه با یکدیگر می کنند متأثر می شوند یا نه. تأثیر پذیری برای هر دو طرف مزیت به شمار می رود.
 سومین مهارت، توانایی زوج ها در تصحيح جمله ها حین گفتگوست. وقتی گفتگو به سمت پرتگاه پیش می رود، این بازسازی هرقدر زودتر صورت بگیرد مفیدتر است.
 چهارمین مهارت، توانایی زوج در تشنج زدایی از مشاجره است؛ به ویژه پس از آن که چهار شوالیه مرگ روابط عنان امور را در دست می گیرند.
پنجمین مهارت توانایی زوج ها در حفظ آرامش خود است، قبل از آن که برانگیختگی جسمانی بحث را به دعوا تبدیل کند. زوج ها می توانند برای آرام شدن، در مکالمات خود مکث کنند. اگر همه این مهارت ها شکست بخورند، ششمین مهارت حیاتی است؛ یعنی توانایی زوج ها در بررسی و جبران رویدادهای
تأسف بار و مشاجره های بد.

 

طبقه ششم: به رؤیاهای زندگی حقیقت ببخشید
 اکثر افراد رؤیاها، آرزوها و آرمان هایی دارند. زوج هایی که به رؤیاهای یکدیگر ارج می نهند و برای تحقق آنها از یکدیگر حمایت می کنند، رابطه ای آسیب ناپذیر خواهند داشت. تحقیقات نشان داده وقتی زوج ها در مسئله ای به مشکل می خورند و حتی قادر نیستند به حل آن نزدیک شوند، ممکن است هر یک در ورای موضعی که می گیرند رؤیایی داشته باشند که همچنان پنهان و درک نشده باقی مانده؛ وقتی زوج ها از این رؤیاها پرده برداری می کنند، مخالفت سرسختانه شان از بین می رود و مسیر مصالحه هموار می شود. بالاترین طبقه خانه روابط سالم، ژرف ترین آنهاست که ما را به قلب دنیای زوج ها رهنمون می کند.

 

طبقه هفتم: ایجاد معانی مشترک
تجربه زندگی هر فرد مجموعه اي منحصر به فرد از معیارها و باورهایش را نشان می دهد. با اینکه کمی اشتراک مفید است، لزومی ندارد زوج ها معیارها و باورهای یکسان داشته باشند، بلکه مهم تر آن است که بتوانند در باره باورهایشان با یکدیگر گفتگو کنند. زوج ها می توانند با طرح پرسش هایی به معانی مشترک خود استحکام ببخشند؛ پرسش هایی از این قبیل که: چه هدفی به زندگی هر یک از آنها معنا می بخشد و چه میراثی را می خواهند از خود بر جای بگذارند. در نتیجه ابهامی باقی نمی ماند. از آنجا که این طبقه بر یک نقشه عشق خوب متکی است، ما را به طبقه اول خانه روابط سالم که همان نقشه عشق است باز می گرداند.

 

هفت طبقه خانه روابط سالم فقط هنگامی مستحکم بر جای خود قرار می گیرند که دو ستون قوی از آنها حمایت کنند. این ستون ها اعتماد و تعهدند.
 اعتماد وقتی شکل می گیرد که هر دو طرف به همراهی یکدیگر در هر شرایطی اطمینان داشته باشند؛ از جمله زمانی که غمگین خشمگین، ترسیده، تحقیر شده، بیش از حد چاق، بیش از حد لاغر، پیروز، شکست خورده، شاد، ناامید، بیمار، آسیب دیده، درمانده، امیدوار، رؤیایی و… باشند. اعتماد را هر دو طرف بنا می نهند. اعتماد زمانی ایجاد می شود که یکی از دو طرف انتخاب کند به دیگری نشان دهد که بتواند برای بهبود رابطه تلاش می کند، اگر چه نه آنچنان خوب و نه برای همیشه ولی تا آنجا که بتواند.
لازمه تعهد صداقت است؛ یعنی همسر خود را بالاتر از همه چیز بدانید، نه آن که در مقایسه با دیگران، بررسی کنید که کدام برای انتخاب بهتر است. تعهد به معنای پیمانی است که علاقه و توجه و مراقبت همیشگی یک فرد را نشان می دهد. جایی که تعهد باشد، نگرانی از این که فردی دیگر جایگزینتان شود وجود ندارد، حتی اگر فردی بهتر از راه برسد.

 

جان و جولی گاتمن
ψ مهناز نیکو – روانشناس

سوال خود را مطرح کنید :


پاسخی بگذارید