تاکیدها

زیاد این سوال از من پرسیده می شه که شما تو زندگی به چه چیزهایی تاکید دارین؟ چی تو زندگی شما از همه مهمتره؟
یا به نظرتون باید چطور زندگی کنیم؟ چطور رفتار کنیم؟

 

خب خیلی مسائل هست که برام مهم هستن و بهشون تاکید دارم
اما اگه بخوام چنتاشو بگم:

 

  • اینکه خودتون باشین، البته بهترین خودتون. تظاهر نباشین. تظاهر کردن به چیزی که نیستین درد و رنج زیادی رو بهتون میده و نمی تونید راحت زندگی کنید، چون دائم تو این فکرین که تو مکان های مختلف با افراد مختلف چجوری باشین و ذهتون رو درگیر می کنه. پس خودتون باشین، البته نه اینکه تمام اخلاقای گندتون رو بزارین وسط و بگین من همینم، خودمم، نه، باید بهترین خودتون باشین.

 

 

  • مورد بعدی که من خیلی خیلی برام مهمه، حرف زدنه. حرف بزنین تا خالی شین، حرف بزنین تا سوء تفاهم ها از بین بره، حرف بزنین تا واسه مشکلات راهی پیدا کنین، حرف بزنین تا حس همراهی به طرف مقابلتون بدین، حرف بزنین تا غمباد نگیرین.
پیام دادن، تماس تلفنی یا حتی تماس تصویری، ایناها فایده نداره، فقط بشینین رو در روی هم و بگین اونچه تو ذهن و قلبتونه.
باور کنین خیلی از دعواهای بین زوجین، دوستان، همکاران و … با حرف زدن حل میشه. البته که هر دو طرف باید حرف بزنن، نه با دعوا و صدای بلند، که با آرامش
پیام نمیتونه منظور رو درست برسونه، تماس هم همینطور. وقتی رو در رو هستین، چشم ها و حرکات بدن هم کمک می کنن بهتون، گاهی در دعوای زوج همین که آقا دست خانم رو گرفته کلی پیام مثبت رد و بدل شده و دعوا تموم.
(همین فیلم های ترکی که همه دیدن، جدا از همه بدی هاش یه قسمت خوب داره. وقتی که خانم داره هی غر می زنه و تند تند حرف می زنه و دعوا می کنه، یهو آقا می بوستش، دیگه دعوا خود به خود تموم می شه، حالا اگه پشت تلفن بود یا پیام مگه تموم می شد این دعوا)

 

 

  • مورد دیگه قضاوت کردنه، هیچ وقت هیچ وقت و هیچ وقت هیچ کسی رو قضاوت نکنین. شما به هیچ عنوان نمی تونین خودتون رو جای یه نفر دیگه بزارین و بفهمین تو چه موقعیتی هست، چرا چنین کاری کرد، چرا چنین حرفی زد، چرا چنین رفتاری داشت و یا هر چیز دیگه ای. و مهم تر اینکه براساس یه حرفی که شنیدین نباید دیگری رو قضاوت کنین

 

 

ψ مهناز نیکو – روانشناس

سوال خود را مطرح کنید :


پاسخی بگذارید